Vzdělávací akceDERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: PSORIÁZA

Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (knihovna)
Středa 19. 2. 2014, od 13 – 17 hodin
Odborný garant: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a je ohodnocena 5 kredity