Kalendář vzdělávacích akcí

KALENDÁŘ DERMATOVENEROLOGICKÝCH AKCÍ 2020

Akce pořádané Českou akademií dermatovenerologie jsou označeny logem. 

Akce, na které je možné žádat o cestovní grant (email k rukám Prim. MUDr. Miroslava Nečase, Ph.D., miroslav.necas@fnusa.cz). Podmínkou získání grantu je aktivní účast, dedikace grantu ČADV a následné zveřejnění odborného sdělení v časopise Česká dermatovenerologie. 


 10. – 14. 2. 2020 ZRUŠENO
ZÁKLADY DERMATOVENEROLOGIE – POVINNÝ KURZ PŘED ZKOUŠKOU PO KMENI
Místo konání: Hradec Králové, Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a LFHK
Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a LFHK
Kontakt: miloslav.salavec@fnhk.cz

20. – 24. 3. 2020 ZRUŠENO
2020 AAD ANNUAL MEETING
Místo konání: Denver, USA
Pořadatel: American Academy of Dermatology
Kontakt: www.aad.org

13. – 14. 3. 2020 ZRUŠENO
JARNÍ ŠKOLA DERMATOHISTOPATOLOGIE
Místo konání: Plzeň, Bioptická laboratoř
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB
Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermanet.eu

8. 4. 2020 ZRUŠENO
PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
Místo konání: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
Pořadatel: pražské kliniky a oddělení
Kontakt: dermasec@fnkv.cz

30. 4. – 2. 5. 2020 ZRUŠENO
16th EADV Spring Symposium
Místo konání: Porto (Portugalsko)
Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
Kontakt: www.eadv.org

11. 5. 2020
20. EVROPSKÝ DEN MELANOMU V ČR
ZMĚNA TERMÍNU: 14. 09. 2020
Místo konání: ambulance dermatovenerologů ČR
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB
Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermanet.eu

15. – 16. 5. 2020 ZMĚNA TERMÍNU NA 29. – 30. 11. 2020
26. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
Místo konání: Praha, hotel Pyramida
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB
Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermanet.eu, www.dermasympozium.cz

11. – 13. 6. 2020
20th ESPD ANNUAL MEETING
ZMĚNA TERMÍNU: 12. 14. 5. 2021
Místo konání: Vídeň (Rakousko)
Pořadatel: European Society for Pediatric Dermatology
Kontakt: www.espd.info/espd2020

17. – 21. 8. 2020
ZÁKLADY DERMATOVENEROLOGIE – POVINNÝ KURZ PŘED ZKOUŠKOU PO KMENI
PROBĚHL, CELÝ KURZ BUDE DOSTUPNÝ NA DERMANET.EU
Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.lf2.cuni.cz

2. – 4. 9. 2020
EUROPEAN IUSTI CONGRESS
PROBĚHL VIRTUÁLNĚ
Místo konání: Bukurest (Rumunsko)
Pořadatel: International Union against Sexually Transmitted Infections
Kontakt: www.iusti.org

14. 9. 2020
20. EVROPSKÝ DEN MELANOMU V ČR
PROBĚHL
Místo konání: ambulance dermatovenerologů ČR
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB
Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermanet.eu

16. – 17. 9. 2020
4. NÁRODNÍ VENEROLOLOGICKÝ KONGRES
PŘELOŽEN na termín únor-březen 2021 (bude oznámeno)
Místo konání: Hradec Králové, Petrof Gallery
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FNHK
Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermanet.eu

21. – 25. 9. 2020
ZÁKLADY DERMATOVENEROLOGIE – POVINNÝ KURZ PŘED ZKOUŠKOU PO KMENI
PROBĚHL
Místo konání: Hradec Králové, Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a LFHK
Kontakt: miloslav.salavec@fnhk.cz

9. – 10. 10. 2020
PODZIMNÍ ŠKOLA DERMATOHISTOPATOLOGIE
PROBĚHL VIRTUÁLNĚ
Místo konání: Plzeň, Bioptická laboratoř
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB
Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermanet.eu

28. 10. – 1. 11. 2020
29th EADV Congress
PROBĚHL VIRTUÁLNĚ
Místo konání: Vídeň (Rakousko)
Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
Kontakt: www.eadv.org

28. – 29. 11. 2020                                                                                                                        
26. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
HYBRIDNÍ V NOVÉM TERMÍNU JAKO HYBRIDNÍ
Místo konání: Praha, hotel Pyramida
Pořadatel: Česká akademie dermatovenerologie, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB
Kontakt: dermatology@bulovka.cz, www.dermanet.eu, www.dermasympozium.cz