CENA ANTONÍNA TRÝBA – VYHLÁŠENÍ

Česká akademie dermatovenerologie uděluje toto cenu 1x ročně. V letošním roce bude předána na 19. národním dermatologickém kongresu v Brně konaném ve dnech 18. a 19. října v hotelu International. Podklady lze zaslat prof. MUDr. Vladimírovi Vašků, CSc. , nejpozději do 4. 10. 2013 s formální žádostí s přesnými nacionáliemi uchazeče. Členové výboru ČADV nezávisle tuto práci vyhodnotí.

Ocenění je určeno mladým lékařům do 35-ti let za úspěšnou vědeckou práci. Nebudou hodnoceny kazuistiky. Předloženy mohou být originální články s výstupem vědecké činnosti uchazeče v našich nebo zahraničních časopisech, případně práce Ph.D. Musí být doložitelný zásadní podíl uchazeče na předložené práci, práce musí mít odpovídající strukturu.

Laureát obdrží částku 20 000,- Kč. Podmínkou je členství v ČADV.