PROGRAM - 3. národní venerol. kongres Hradec Králové, Pátek 5. 10. 2018

 

3. NÁRODNÍ VENEROLOGICKÝ KONGRES

Pátek 5. 10. 2018

PETROFF Gallery, Hradec Králové

 

Záštitu nad kongresem převzali:

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc, dr. h . c. - Ředitel FNHK

Prof. MUDr. Jiří Maňdák, PhD. - Děkan LF HK

 

Pořadatelé:

Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FDN HK, Hradec Králové

Česká akademie dermatovenerologie o.p.s.

 

Odborní garanti:

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

 

Předseda odborného programu:

MUDr. Filip Rob, Ph.D.

 

 

PROGRAM

09:00-09:50  Registrace

 

09:50–10:00  Zahájení kongresu

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc, dr. h. c. –Ředitel FNHK -  v zastoupení 

                                                                             Doc.MUDr.Miloslav Salavec, CSc.

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. - Děkan LF HK - v zastoupení 

                                                                             Doc.MUDr.Miloslav Salavec, CSc.

Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

 

10:00-11:15  Blok I - Pohlavní choroby v regionech ČR

10:00-10:25  Epidemiologie vybraných STI (syfilis, kapavka) ve východočeském regionu v letech 1981-2018 (doc. MUDr. M. Salavec, CSc., MUDr. K. Hamáková – Klinika nemocí kožních a pohlavních Fakultní Nemocnice Hradec Králové)

10:25-10:50   Léčba syfilidy u gravidních v ČR (Prim. MUDr. Veronika Křížková, MBA - Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)

10:50-11:15  Venerologické perly z Moravy (MUDr. Radim Strnadel – Dermatologická klinika Brno Bohunice)

 

11:15-11:30  Přestávka na kávu

 

11:30-12:15  Blok II – Kazuistiky

11:30-11:45  Melanom prepucia (MUDr. Helena Kristlová, MUDr. Anna Mrkvičková - Dermatovenerologické odd., Nemocnice České Budějovice)

11:45-12:00  Iktus jako následek Jarischovy-Herxheimerovy reakce u pacienta s neurosyfilis (MUDr. Barbora Klubalová, MUDR. Lucie Rajská, Ph.D., MUDr. Filip Rob, Ph.D., Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA - Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)

12:00-12:15  4 neurologické syndromy terciární syphilis (MUDr. Kateřina Konášová - Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)

 

12:15-13:00  Oběd

 

13:00-14:55  Blok III -  Interdisciplinární venerologie

13:00-13:15   Gonorrhoea – citlivost na antibiotika v Brně a Praze (MUDr. Hana Charvátová - Dermatovenerologická klinika MU a FN U Svaté Anny, Brno a Prim. MUDr. Elka Nyčová – Odd. mikrobiologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha)

13:15-13:40   Děti za vše nemůžou aneb repetitorium nejčastějších venerologických diagnóz, které se mohou týkat dětského pacienta (MUDr. Přemysl Procházka – Venerologická ambulance Medicentrum s.r.o.)

13:40-14:05   Laboratorní diagnostika tropických STI (MUDr. Hana Zákoucká – Národní referenční laboratoř pro syfilis a chlamydie, SZÚ Praha)

14:05-14:30   Infekce HIV v České republice - současná situace (prim. Jaroslav Kapla, Ph.D. - Klinika infekčních nemocí Fakultní Nemocnice Hradec Králové)

14:30-14:55   Jak jednat s pacientem s fobií z pohlavně přenosných chorob (MUDr. Jiřina Kosová – Národní ústav pro duševní zdraví, Praha)


14:55-15:10  Přestávka na kávu

 

15:10-16:40  Blok IV – Aktuální venerologická témata

15:10-15:35  Preexpoziční profylaxe HIV (MUDr. Dan Veselý – Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)

15:40-16:00   Dermatovenerologická péče o HIV pozitivní pacienty (MUDr. Filip Rob, Ph.D. – Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)

16:00-16:20   Exotické infekce s možným sexuálním přenosem (MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. – Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)

16:20-16:30              Estetická venerologie? (Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA - Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha)

 

16:30              Ukončení kongresu