IUVENTUS DERMATOLOGICUM

Postgraduální vzdělávání rezidentů

  • PRO REZIDENTY – TERMÍNY ZKOUŠEK
  • ZKOUŠKY PO KMENI V ROCE 2020 (PŘEDBĚŽNÉ)
  • ATESTACE Z DERMATOVENEROLOGIE 2020
  • MÍSTA ATESTACÍ Z DERMATOVENEROLOGIE 2021 – 2022
více informací

KNIHY A ODBORNÉ PUBLIKACE

Hercogová J. et al. Klinická dermatovenerologie, 1. a 2. díl


více publikací naleznete zde: KNIHY, ČASOPISY, NOVINKY A ZPRAVODAJE

Zdravotnická zařízení

MAPA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Klikni na kraj a zobraz seznam zdravotnických zařízení.

Kalendář vzdělávacích akcí

26.Národní dermatologický kongres

Více informací o kongresu naleznete na drese: www.dermasympozium.cz

Více informací

Evropský den melanomu v České republice

Termín konání akce 20. 09. 2021
pořádá: ČADV, Dermatovenerologická
klinika 2. LF UK a NNB

Více informací