4. NÁRODNÍ VENEROLOGICKÝ KONGRES - VIRTUÁLNÍ dne 6. 2.2021

Termín konání akce: 6. 2. 2021

Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Fakultní Nemocnice Bulovka

Link na registraci:      http://vmest.otifob.cz/4nvk/index.php

BRONZOVÝ PARTNER:

    

 

PARTNER:

                

 

MEDIÁLNÍ PARTNER:

PROGRAM

9:00 – 9.05      ZAHÁJENÍ       Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA

9:05 – 10:05   HISTORIE A SOUČASNOST STI

9:05     Historie venerologie. Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN HK, Hradec Králové

9:25     Syfilis v materiálu Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK v roce 2019. Doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

9:45     Které choroby jsou v ČR aktuální? MUDr. Filip Rob, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

10:05 – 10:20 Káva

10:20 – 12:10 MEZIOBOROVÉ SOUVISLOSTI STI

10:20   Neobvyklé nálezy u syfilis a ostatních STI. MUDr. Hana Zákoucká, Národní referenční laboratoř pro syfilis, Praha – čeká na potvrzení

10:40   Screeningu dárců spermatu a úspěšnost IVF ve vztahu k HPV infekci. RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., ÚHKT, Oddělení imunologie, Národní referenční laboratoř pro papillomaviry, Praha

11:00   Uretritida – uropatogeny či STI? MUDr. Michaela Matoušková, Ph.D., Urocentrum Praha

11:20   Antibiotická terapie STI v éře Antimikrobiálního stewardshipu. Prim. MUDr. Václava Adámková, Klinická mikrobiologie a ATB centrum,ÚLBLD VFN, Praha

11:40   Lymfedém genitálu. Prim. MUDr. Veronika Křížková, MBA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

 

12:00 – 12:30 SYMPOZIUM ABBVIE

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 VÝZNAM LABORATORNÍCH METOD PRO PRAXI

13:00   Neisseria gonorrhoeae v éře narůstající rezistence. Prim. MUDr. Elka Nýčová, Mikrobiologické oddělení NNB, Praha

13:20   PCR v diagnostice syfilis. Prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., Biologický ústav LF MU, Brno

13:40   Molekulárně genetické metody ve screeningu análního karcinomu u rizikových pacientů. MUDr. Jana Němcová, Ph.D., Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

14:00 – 15:40 KAZUISTIKY

14:00   Neobvyklý případ a diagnostika condylomata lata u mladé ženy. MUDr. Přemek Procházka, Venerologická ambulance Lidická Praha 5, Medicentrum s.r.o. Beroun

14:20   Syfilis jako před 100 lety. MUDr. Lukáš Hudec, I. dermatovenerologická klinika MU a FN USA, Brno

14:40   Syphilis secundaria. Doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D., MUDr. Kristýna Sokolová, Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN HK, Hradec Králové               

15:00   Kapavka v rodině. MUDr. Beatrice Bížová, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

15:20   Zajímavý případ z venerologické ambulance Kliniky nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN HK. Prim. MUDr. Pavla Čižinská1, MUDr. Jiří Soukup2, Iveta Fejtková1, 1Klinika nemocí kožních a pohlavních, 2Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN HK, Hradec Králové

15:40 – 15:45 Káva

15:45– 17:00  PŘENOS STI A NOVÁ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ

15:45   Shigellóza jako STI u osob s infekcí HIV. MUDr. David Jilich, Klinika nemocí infekčních, tropické a cestovní medicíny, 1. LF UK a FNB, Praha

16:05   Covid-19 – budeme muset rozšířit seznam STI v učebnicích? MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika nemocí infekčních, tropické a cestovní medicíny, 2. LF UK a FNB, Praha

16:25   Preexpoziční profylaxe HIV v roce 2021. MUDr. Dan Veselý, Klinika nemocí infekčních, tropické a cestovní medicíny, 1. LF UK a FNB Praha

16:45   Studie sexuálního chování pacientů Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FNB. MUDr. Kristína Demjanovičová, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

 17:00   ZÁVĚR KONGRESU     Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA