4. NÁRODNÍ VENEROLOGICKÝ KONGRES - VIRTUÁLNÍ dne 6. 2.2021

Termín konání akce: 6. 2. 2021

Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Fakultní Nemocnice Bulovka

Link na registraci:      http://vmest.otifob.cz/4nvk/index.php

BRONZOVÝ PARTNER:

    

 

PARTNER:

                

 

MEDIÁLNÍ PARTNER:


 

Sobota 6. 2.

 

9:00-9:05

Zahájení kongresu
Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA

9:05-10:05

HISTORIE A SOUČASNOST STI

9:05

Historie venerologie.
Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN HK, Hradec Králové

9:25

Syfilis v materiálu Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK v roce 2019.
Doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

9:45

Které choroby jsou v ČR aktuální?
MUDr. Filip Rob, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

10:05-10:20

Dopolední přestávka

10:20-12:10

MEZIOBOROVÉ SOUVISLOSTI STI

10:20

Neobvyklé nálezy u syfilis a ostatních STI.
MUDr. Hana Zákoucká, Národní referenční laboratoř pro syfilis, Praha

10:40

Screeningu dárců spermatu a úspěšnost IVF ve vztahu k HPV infekci.
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., ÚHKT, Oddělení imunologie, Národní referenční laboratoř pro papillomaviry, Praha

11:00

Uretritida – uropatogeny či STI?
MUDr. Michaela Matoušková, Ph.D., Urocentrum Praha

11:20

Antibiotická terapie STI v éře Antimikrobiálního stewardshipu.
Prim. MUDr. Václava Adámková, Klinická mikrobiologie a ATB centrum, VFN Praha

11:40

Lymfedém genitálu.
Prim. MUDr. Veronika Křížková, MBA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

12:00-12:30

SYMPOZIUM ABBVIE

12:30-13:00

Polední přestávka

13:00-14:00

VÝZNAM LABORATORNÍCH METOD PRO PRAXI

13:00

Neisseria gonorrhoeae v éře narůstající rezistence.
Prim. MUDr. Elka Nýčová, Mikrobiologické oddělení NNB, Praha

13:20

PCR v diagnostice syfilis.
Prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., Biologický ústav LF MU, Brno

13:40

Molekulárně genetické metody ve screeningu análního karcinomu u rizikových pacientů.
MUDr. Jana Němcová, Ph.D., Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

14:00-15:00

KAZUISTIKY

14:00

Venerologické kazuistiky.
MUDr. Přemek Procházka, Praha

14:20

Syfilis jako před 100 lety.
MUDr. Lukáš Hudec, I. dermatovenerologická klinika MU a FNUSA, Brno

14:40

Kapavka v rodině.
MUDr. Beatrice Bížová, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

15:00-15:15

Odpolední přestávka

15:15-16:30

PŘENOS STI A NOVÁ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ

15:15

Shigellóza jako STI u osob s infekcí HIV.
MUDr. David Jilich, Klinika nemocí infekčních, tropické a cestovní medicíny, Praha

15:35

Covid-19 – budeme muset rozšířit seznam STI v učebnicích?
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a NNB, Praha

15:55

Preexpoziční profylaxe HIV v roce 2021.
MUDr. Dan Veselý, Klinika nemocí infekčních, tropické a cestovní medicíny, Praha /td>

16:15

Studie sexuálního chování pacientů Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FNB.
MUDr. Kristína Balko, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

16:35

Ukončení kongresu
Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA