26. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES 28. - 29. 11. 2020

26. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES - ONLINE

28.-29.11.2020 

PROGRAM

SOBOTA  28.11.2020

 

 

9:00-9:15

 

Zahájení kongresu

 

9:15-10:00

 

KAZUISTIKY

 

 

Vybrané případy z kožního oddělení.
MUDr. Hana Tomková, Ph.D., MBA, Dermatovenerologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Mongolské škvrny ako možný prejav lyzozomálneho ochorenia.
MUDr. Janette Baloghová, Ph.D., Urbanová V., Behúnová J., Petrovič R., Podracká Ľ., Košice, Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice

10:00-10:30

 

SYMPOZIUM I – SANOFI

 

 

 

 

 

 

 

10:30-10:45

Novinky v Sanofi.

Doc. MUDr. Veronika Slonková, Dermatovenerologická klinika MU a Nemocnice u Sv. Anny, Brno  

 

TBA.

Roni P. Dodiuk-Gad, Israel

 

Káva

 

10:45-11:45

 

DERMATOONKOLOGIE

 

 

Od neurální lišty k melanomu.
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Melanom z pohledu onkologa v roce 2020.
Prim. MUDr. Eugen Kubala, Klinika onkologie Thomayerovy nemocnice, Praha

 

Možnosti léčby spinocelulárního karcinomu kůže.

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

11:45-12:15

 

SYMPOZIUM II NOVARTIS

 

Přímá inhibice IL-17A v komplexní léčbě psoriatické nemoci.

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

12:15-13:15

Oběd

 

13:15-15:00

 

 

DERMATOIMUNOLOGIE I

 

Staronové metody v diagnostice a léčbě u puchýřnatých nemocí.
Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D., Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Vstup biologické léčby do terapie autoimunitních puchýřnatých dermatóz.
Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové

Uveitidy u autoimunitních onemocnění.
Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Inhibitory IL 17 a nespecifické střevní záněty.
MUDr. Martin Tichý, Ph.D., Klinika nemocí kožních a pohlavních UP a FN Olomouc

Jak léčit pacienty s psoriázou a současnou roztroušenou sklerózou.
Prim. MUDr. Miroslav Nečas, Dermatovenerologická klinika MU a FNUSA, Brno

 

 

 

15:00-15:15

 

Káva

 

15:15-17:00

 

DERMATOIMUNOLOGIE II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-17:30

 

Chronická spontánní urtikárie: 7leté zkušenosti s omalizumabem.
Prim. MUDr. Veronika Křížková, MBA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

Dysfunkcia epidermálnej bariéry a jej úloha v patogenéze niektorých dermatóz.
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D., Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava

Vývoj profesionálnych dermatóz v regióne stredného a východného Slovenska 2000-2019.
Prim. MUDr. Slavomír Urbanček, Ph.D., Fetisovová Ž., Ficová M., Vilček R., Klimentová G., Beláková J., Dermatovenerologická klinika, Banská Bystrica

Molekulární komponentová diagnostika při určení senzibilizace na molekulární potravinové a inhalační alergeny u pacientů s atopickou dermatitidou.
Doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové

 

 

SYMPOZIUM IV WORWEG: Úloha zinku v dermatologii

 

Zinek a kožní choroby.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

 

Využití zinku v terapii acne vulgaris.

MUDr. Michaela Nováková, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

 

17:30-19:00

 

INFEKCE

 

 

Méně častá kožní parazitární onemocnění.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Mykotické infekcie- tinea incognita.
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, Ph.D., MBA, Dermatovenerologická klinika MU a FN, Bratislava

COVUD-19 aktuálně.
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a NNB, Praha

 

COVID-19, androgens and androgenic alopecia.                                                                                                                   Andy Goren, Applied Biology, Inc., Irvine, CA, USA

 

19:00

 

Ukončení prvního dne kongresu

 

 

 

NEDĚLE

29.11.2020

 

 

8:30-9:30

 

KAZUISTIKY

 


Pyoderma gangraenosum.
MUDr. Zdeněk Drlík, Dermatovenerologická ambulance, Mohelnice

Solitární hemoragická papula na uchu.
MUDr. Michaela Nováková, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

Kožní forma kryptokokózy u imunosuprimovaného pacienta.
MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., Klinika nemocí kožních a pohlavních UP a FN Olomouc

9:30-10:00

 

 

SYMPOZIUM V – ELI LILLY

 

Co přinášejí nová evropská doporučení pro léčbu psoriázy (EuroGuiDerm Guideline 2020)?

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

 

 

10:00-10.30

 

 

DERMATOCHIRURGIE PRO REZIDENTY I POKROČILÉ

 

 

Chirurgie nehtů pro dermatology.
MUDr. Robert Artur Dahmen, Institut für Dermatologie und Venerologie, Stadtspital Triemli, Zürich

 

10:30-10:45

 

 

10:45-11:15

 

Káva

 

 

SYMPOZIUM V JANSSEN-CILAG

 

 

 

 

Naše zkušenosti s léčbou IBD pacientů s psoriázou

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

Nová pětiletá data v terapii psoriázy přípravkem Tremfya

MUDr. Filip Rob, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

11:15-12:00

 

 

DERMATOANGIOLOGIE PRO REZIDENTY I POKROČILÉ

 

Komplexní léčba chronické žilní nemoci.
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D., Dermatovenerologická klinika MU a FNUSA, Brno

 

12:00-13:00

 

NOVINKY V TERAPII

 


Biologická léčba u dětí

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

Jak dále s fototerapií v dermatologii.
Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., Dermatovenerologická klinika MU a FNUSA, Brno

 

13:00-14:00

 

Oběd

14:00-14:30

 

SYMPOZIUM VII – ABBVIE

 

Risankizumab (Skyrizi) a jeho potenciál v biologické léčbě psoriázy.

Prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D., Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

 

14:30-15:00

 

DERMATOSKOPIE PRO REZIDENTY I POKROČILÉ

 

Dermatoskopie kožních nádorů.
Doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D., Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

15:00-16:30

 

DERMATOESTETIKA PRO REZIDENTY I POKROČILÉ

 

 

Sedace a analgezie v korektivní dermatologii                                                                                    Doc. MUDr. Ladislav Hess, CSc., IKEM Praha                                           

 

Anti-aging a zkrášlování aneb „kdy - co - kam - jak“, na tom v estetické medicíně záleží.
MUDr. Monika Kavková, Be Elite Clinic, Praha

 

S čím nás překvapí naši pacienti?
MUDr. Hana Zelenková, CSc., Dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu, Svidník

Co nového v plazmaterapii?
MUDr. Anna Jiráková, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha

 

 

16:30-17:00

 

 

 

 

17:00

PREZENTACE DERMATOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

 

  1. Sdružení ambulantních dermatologů – Ing. Jaroslav Duba
  2. Česká akademie dermatovenerologie – MUDr. Jana Třešňák Hercogová

 

 

 

Ukončení kongresu a vylosování vítěze monografie Hercogová J. et al. Klinická dermatovenerologie 1. a 2. díl

 

Více informací: www.dermanet.eu, www.vmest.cz, dermatology@bulovka.cz