2. ročník - Vzácné kožní nemoci - živé vysílání

6. 3. 2021

Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Fakultní Nemocnice Bulovka

Pod záštitou: Prof. MUDr. Vladimír Komárek, DrSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Odborný garant: Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

Kredity ČLK   6

Organizace: Agentura V.M.EST. a.s.

Registrace zdarma: www.dermasympozium.cz

ZLATÝ PARTNER

LEO


STŘÍBRÝ PARTNER

BRONZOVÝ PARTNER
                 

MEDIÁLNÍ PARTNER
    

PROGRAM

9:00 – 9.05       ZAHÁJENÍ          Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA

9:05 – 10:45    HISTORIE A SOUČASNOST VZÁCNÝCH NEMOCÍ

9:05      Vzácné nemoci, Evropská síť a ČR.
Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., Bc. Klára Hrubá, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha - TBC

9:35      Pacientské organizace v ČR.
Anna Arellanesová, Česká asociace vzácných onemocnění

9:55      Genodermatózy – pohled klinického genetika.
Prim. MUDr. Renata Gaylliová, Oddělení lékařské genetiky, Dětská nemocnice, FN Brno

10:15   Molekulárně genetická diagnostika genodermatóz.
Doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc., Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

10:35   Vzácné nemoci u dospělých a biologická léčba.
Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

10:55 – 11:00 Dopolední přestávka

 

11:00 – 13:20 MEZIOBOROVÉ SOUVISLOSTI

11:00   20 let EB Centra - pohled koordinátora: přínos pro pacienty, význam pro lékaře.
MUDr. Hana Bučková, Ph.D., Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN Brno, EB Centrum

11:20   Spinocelulární karcinom a epidermolysis bullosa.
MUDr. Pavel Rotschein, Klinika popálenin a plastické chirurgie, Centrum pro léčbu rozštěpů obličeje, FN Brno
11:40   Darierova nemoc v přehledu.
MUDr. Miroslav Důra, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
      

12:00   Mukózní membranózní pemfigoid.
Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK, a FN HK, Hradec Králové
12:20      Oční nálezy u MBP.
MUDr. Martin Hložánek, Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FNM, Praha

12:40   Primární lymfedém.
Prim. MUDr. Veronika Křížková, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

13:00    Primární imunodeficity - vzácná onemocnění.
MUDr. Eva Hlaváčková, Ústav klinické imunologie a alergologie MU a FNUSA, Brno

13:20 – 14:00 Polední přestávka

 

14:00 – 15:30 KAZUISTIKY

14:00   Kazuistiky.
Prim. MUDr. Markéta Havlovicová a kol., Ústav genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha

14:30   TUBERÓZNA SKLERÓZA – kožné a systémové prejavy, kazuistika.
Baloghová Janette1, Sádová Eva2,
1Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP Košice
2Klinika detí a dorastu DFN Košice

14:50   Jak pokročilé případy CTCL ještě léčit v rámci dermatologie – kazuistika.
Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., I. Dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

15:10   Soubor neutrofilních dermatóz a „doutnající“ myelom – popis případu.
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

15:30 – 15:35 Odpolední přestávka

15:35 – 16:35 KAZUISTIKY

15:35   Nethertonův syndrom léčený imunoglobuliny.
Pinková, B.1, Bučková, H.1, Hlaváčková, E.2.
1 Dětské kožní oddělení Pediatrické kliniky FN a LF MU Brno,
2 Ústav klinické imunologie a alergologie FN U sv. Anny v Brně

15:50   Palmoplantární keratodermie.
MUDr. Michaela Nováková, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB

16:05   Ichtyóza.
MUDr. Jakub Brigant, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB

16:20   M. Hailey-Hailey.
MUDr. Zuzana Šályová, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNB, Praha

16:35 – Ukončení kongresu
Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA