ÚVODNÍ SLOVO


Vážení členové naší akademie,

letošní dlouhá zima snad již definitivně skončila a my se můžeme opět radovat ze slunečního svitu. Nic se ovšem nemá přehánět a to mě upomíná na letošní již 13. ročník osvětového projektu EVROPSKÝ DEN MELANOMU, který se koná dne 13. května 2013.

Jako již tradičně jsme se na vás obrátili s žádostí o participaci na tomto bezesporu smysluplném projektu. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří tak již učinili (nyní je přihlášeno již přes 100 dermatologů) a připomínám, že každý přihlášený dermatolog obdrží na své pracoviště balíček edukačních letáčků pro pacienty „Můj kožní lékař 1 – Kožní nádory“. Letáček je také ke shlédnutí na: www.dermanet.eu.

Každému zúčastněnému lékaři budou zaslány jak propagační materiály a edukační letáčky pro pacienty, tak dotazníky pro sběr dat z vyšetření. Rád bych vás tímto také požádal o včasné předání výsledků naší akademii, která je bude dále přeposílat do celoevropské statistiky.

Dále připomínám možnost úhrady členských poplatků EADV členům naší akademie (nutná je písemná žádost). Zatím tuto nabídku využila jen asi třetina členů ČADV, což je rozhodně škoda, protože toto členství zahrnuje nejen snížené registrační poplatky na kongresy EADV (letos jarní sympozium v Krakově a na podzim kongres EADV v Istanbulu), ale také předplatné impaktovaného časopisu JEADV nebo přístup do virtuální knihovny EADV aj. Vyzývám proto všechny členy akademie, kteří se dosud nepřihlásili, ať neváhají a o úhradu členství v EADV co nejdříve požádají. Na závěr mi dovolte – neboť se nezadržitelně blíží léto - popřát vám všem krásnou dovolenou, hodně zážitků, ale také odpočinku a relaxace.

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
místopředseda ČADV


ČLENSTVÍ V EADV PRO ČLENY ČADV ZDARMA
– POSLEDNÍ VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ!!!


Česká akademie dermatovenerologie nabízí svým členům jako jednu z výhod hrazené členství v European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Máte-li zájem stát se zdarma členem EADV či žádáte o prodloužení členství pro rok 2013, vyplňte prosím formuláře (viz níže) a dále se řiďte pokyny uvedenými v prvním formuláři.

Vyplněný formulář spolu s požadovanými dokumenty je nutno odeslat do 3. 5. 2013.

Formuláře k vyplnění:

 1. ZÁJEM ČLENA ČADV O ČLENSTVÍ V EADV/ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO POPLATKU V EADV – vyplní všichni zájemci
 2. PŘIHLÁŠKA DO EADV – vyplní pouze noví zájemci o členství
 3. POTVRZENÍ PRO REZIDENTY (VZOR) – dodají všichni rezidenti

EVROPSKÝ DEN MELANOMU 2013


13. 5. 2013 se uskuteční již 13. ročník preventivního osvětového projektu Evropský den melanomu, jehož se Česká republika pravidelně účastní od roku 2001. Záštitu nad Evropským dnem melanomu převzala v minulých letech Česká akademie derma­to­venerologie.
Za 12 uplynulých ročníků Evropského dne melanomu v ČR bylo již vyšetřeno více než 54 tisíc osob, u kterých byl ve 140 případech diagnostikován zhoubný melanom.
 

Dermatologové, kteří chtějí nabídnout tento den bezplatné vyšetření pigmentových znamének ve své ordinaci, nechť na adresu vědeckého sekretariátu následující údaje:
Jméno lékaře:
Adresa ordinace:
Telefon do ordinace:
Ordinační hodiny pro veřejnost v pondělí 13. 5. 2013:
E-mail:
Webová stránka:

Zasláním svých údajů souhlasí dermatolog s uvedením svých kontaktních údajů na webu dermanet.eu a dermanet.cz.

Kontakt:

Kateřina Lorencová
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


Letošního ročníku Evropského dne melanomu se v ČR účastní (přihlášení k 24. 4. 2013) 112 dermatovenerologů ze 72 zdravotnických zařízení.

Seznam přihlášených lékařů naleznete ZDE.


LIGA PROTI RAKOVINĚ 2013


Akademie v tomto roce bude opět spolupracovat s organizací Liga proti rakovině. A to hned na dvou projektech.

Český den proti rakovině – 15. května 2013,

kdy ve stanu na Václavském náměstí bude probíhat vyšetření zájemců dermatologem. Vyšetřování dermatoskopem bude probíhat od 11 do 18 hod.

Prosíme členy ČADV, kteří mají zájem o aktivní zapojení do projektu, nechť se přihlásí paní Kateřině Lorencové, tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz

 

Putovní výstava o nádorové prevenci – „Každý svého štěstí strůjcem“,

kdy dermatologové vyšetřují zájemce vždy v příslušném navštíveném městě.

V současné době je již známa většina termínů konání podzimní Putovní výstavy:

Praha: termín pravděpodobně 10. – 12. 9.
Prachatice: 13. – 14. 9.
Kolín: 17. – 18. 9.
Žďár nad Sázavou: 19. – 20. 9.
Mladá Boleslav: 23. – 24. 9.
Poděbrady: 1. – 2. 10.
Hodonín: 3. – 4. 10.

Osmé město a přesný termín konání v Praze bude upřesněno co nejdříve. Proto prosím sledujte stránky www.lpr.cz nebo www.dermanet.eu.

Zájemci o aktivní účast z řad členů ČADV, nechť se prosím přihlásí paní Kateřině Lorencové,
tel. / fax: 266 082 359, email: dermatology@bulovka.cz


MÁTE JIŽ ZAPLACEN LETOŠNÍ PŘÍSPĚVEK?

ČLENSTVÍ V ČESKÉ AKADEMII DERMATOVENEROLOGIE A ČLENSKÉ POPLATKY 2013

Vážení členové České akademie dermatovenerologie,

dovolte nám, abychom Vás požádali o zaplacení členských poplatků na rok 2013. Datum splatnosti příspěvku je 30. 4. 2013.

Dovolujeme si také připomenout členům, kteří ještě nemají uhrazen poplatek za rok 2012, aby tak neprodleně učinili.

Pokyny k platbě poplatků:

Členské příspěvky ve výši 200 Kč prosím uhraďte na účet č. 43-4160600257/0100

Variabilní symbol = evidenční číslo člena

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení člena a text poplatek 2013

(hradíte-li přípěvek zpětně i za minulý rok, pak napište 2012,2013)

Neznáte-li své evidenční číslo, uveďte prosím alespoň ostatní náležitosti platby.

Upozornění: Bez uvedení příjmení nelze platbu vždy správně identifikovat!

Věnujte prosím zadávání platby zvýšenou pozornost!

Přehled poplatků:

S – zdravotnický pracovník SZP – členství je zdarma
H – čestný člen – členství je zdarma
D – řádný člen – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok (časopis v ceně)
R – rezident – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok (časopis v ceně)
I – mezinárodní člen – členství je zdarma; odebírá-li časopis – poplatek 200 Kč/rok
M – člen – jiný obor – lékař – členství je zdarma
N – člen – nelékař – pacient aj. – členství je zdarma
P – partner – firma, sdružení pac. aj. – příspěvek na základě dohodnutých podmínek


V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dominova@dermanet.cz.
 

Členství v akademii zahrnuje tyto výhody:

 • Kvalitní vzdělávací program pro dermatovenerology, praktické a dětské lékaře, specialisty, zdravotnické pracovníky (akreditace ČLK a ČAS)
 • Snížené registrační poplatky na všechny pořádané odborné akce
 • V rámci členského poplatku 200 Kč ročně získáte ZDARMA:
  • roční předplatné časopisu „Česká dermatovenerologie“ v ceně 500 Kč
  • v případě zájmu zajistíme členství v mezinárodní odborné společnosti (EADV) v ceně 75/150 EUR, které zahrnuje předplatné impaktovaného časopisu Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
 • Vzdělávací dermatologický fond „Iuventus Dermatologica“ k podpoře vzdělávání rezidentů
 • Sekce pro členy na webových stránkách www.dermanet.eu
 • Možnost získávání cen a grantů ke stážím v ČR i v zahraničí
 • Medializace Vašeho pracoviště
 • Materiály pro pacienty do Vašich ordinací – plakáty, letáky aj. materiály pro denní dermatologickou praxi
 • Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

VZDĚLÁVACÍ AKCE ČADV V ČR 2013


• 7. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: CESTOVNÍ MEDICÍNA A DERMATOLOGIE
   15. 5. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 8. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: LYMFOLOGIE
   9. 10. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 19. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
   18. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Brno, Hotel International
   Pořadatel: ČADV, I. DVK FN u sv. Anny v Brně a LF MU a DVK FN Brno a LF MU, DK 2. LF UK a NNB
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz nebo vladimir.vasku@fnbrno.cz

• 9. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: DERMATOONKOLOGIE
   6. 11. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 30. PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
   27. 11. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 10. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: VENEROLOGIE
   11. 12. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz


VZDĚLÁVACÍ AKCE V ZAHRANIČÍ 2013


•  40th ANNUAL MEETING OF SCUR
   12. – 14. 5. 2013
   Místo konání: Salzburg (Rakousko)
   Pořadatel: Society of Cutaneous Ultrastructure Research

•  10th EADV SPRING SYMPOSIUM
   23. – 26. 5. 2013
   Místo konání: Krakow (Polsko)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org

• 3rd EUROASIAN CONGRESS OF DERMATOLOGY AND AESTHETIC MEDICINE
   30. – 31. 5. 2013
   Místo konání: Astana (Kazachstán)
   Kontakt: gbaptenova@yandex.ru

•  19th CONGRESS OF THE SERBIAN ASSOCIATION OF DERMATOVENEREOLOGISTS
   13. – 15. 6. 2013
   Místo konání: Bělehrad (Srbsko)
   Pořadatel: Serbian Association of Dermatovenereologists
   Kontakt: radoszecevic2002@yahoo.co.uk

•  9th WORLD CONGRESS OF COSMETIC DERMATOLOGY
   27. – 29. 6. 2013
   Místo konání: Atény (Řecko)
   Pořadatel: International Academy of Cosmetic Dermatology

•  STI & AIDS WORLD CONGRESS
   14. – 17. 7. 2013
   Místo konání: Vídeň (Rakousko)
   Pořadatel: International Society for STD Research, International Union against STI

•  INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY OF PRACTICAL DERMATOLOGY
   21. – 26. 7. 2013
   Místo konání: Mnichov (Německo)

•  3rd 5 CONTINENT CONGRESS LASERS AND AESTHETIC MEDICINE
   18. – 21. 9. 2013
   Místo konání: Cannes (Francie)

•  12th WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC DERMATOLOGY
   25. – 27. 9. 2013
   Místo konání: Madrid (Španělsko)
   Pořadatel: European Society of Pediatric Dermatology

•  22nd EADV CONGRESS
   3. – 6. 10. 2013
   Místo konání: Istanbul (Turecko)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org

•  11th CONGRESS OF THE BALTIC ASSOCIATION OF DERMATOVENEREOLOGISTS
   17. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Kaunas (Litva)
   Pořadatel: Lithuanian Association of Dermatovenereologisats

•  ESDR ACADEMY FOR FUTURE LEADERS IN DERMATOLOGY
   17. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Florencie (Itálie)
   Pořadatel: The European Society for Dermatological Research (ESDR)

•  11th INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY
   4. – 7. 12. 2013
   Místo konání: Greater Noida/New Delhi (India)
   Pořadatel: International Society of Dermatology


Aktuální seznam akcí naleznete v Kalendáriu vzdělávacích akcí na www.dermanet.eu.


Partner ČADV 2013

Partneři Evropského dne melanomu 2013

Pacientské organizace

BODKÁČIK

Spolupracující organizaceTradiční
partneři národního
dermatologického kongresu

GlaxoSmithKline
Pierre Fabre
SPIRIG Eastern

KONTAKT


Vědecký sekretariát
Kateřina Lorencová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


Organizační sekretariát

Daniela Kamarádová
email: kamaradova@dermanet.cz

Lucie Dominová
email: dominova@dermanet.cz


Asociační management pro ČADV vykonává firma GUARANT International spol. s r. o.