ÚVODNÍ SLOVO


V nejbližší době nás čekají další užitečné akce. Škola pro rezidenty v Plzni s dermato­his­to­pa­to­logickou problematikou perfektně splňuje potřeby budoucích atestantů. Dosavadní ohlasy jsou vynikající.

To, že si členové akademie váží členství v EADV se potvrdilo vysokým počtem žádostí o jeho prodloužení.

Blíží se Evropský den melanomu. Již 13. ročník. Počty vyšetřených jsou za ta léta vysoké a záchyt melanomů a jiných malignit příkladně svědčí o smyslu akce. Technicky by se zajištěním EDM neměly být problémy. Významné jsou i další aktivity s tématem protinádorové prevence.

Ohlas na projekt „Můj kožní lékař“ je velký a o potřebnosti tématu nového edukačního letáku s tématem atopického ekzému není pochyb.

Přinášíme přehled vzdělávacích akcí s řadou zajímavých kolokvií, dermatologické souvislosti transplantačních programů budou nesporně zajímavé. Březnový XXV. Regionální seminář v Brně je zaměřen klinicky včetně přednášky as. MUDr. Petra Szturze, Ph.D. o vzácných jednotkách s kožní symptomatologií z interní hematologické a onkologické kliniky v Brně. Těším se na ni. Ani ne pro její výlučnost, ale pro širší imunologické souvislosti autoinflamatorních chorob, např. Schnitzlerova syndromu.

Opět zdůrazňujeme benefity členství v ČADV, ne vždy jsou členy plně využívány.

Pěkné jaro.prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
předseda ČADV


DERMATOHISTOPATOLOGIE: JARNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY

MÉNĚ NEŽ 10 VOLNÝCH MÍST!


Akademie zve všechny rezidenty k účasti na dalším ročníku Školy pro rezidenty v Plzni, tentokráte v jarním termínu – od 26. 4. do 28. 4. 2013.

Jedná se o stáž u mnohahlavého mikroskopu, kdy jsou prezentovány klinické a dermatohistopatologické obrazy dermatóz vybraných podle otázek z dermatohistopatologie ke složení atestace z dermatovenerologie.

Program a přihláška ke stažení ZDE.


ČLENSTVÍ V EADV

TERMÍN PRO ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN!


Česká akademie dermatovenerologie svým členům jako jednu z výhod členství nabízí hrazené členství v European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Máte-li zájem stát se zdarma členem EADV či žádáte o prodloužení členství pro rok 2013, vyplňte prosím formulář a dále se řiďte pokyny v něm uvedenými.

Vyplněný formulář spolu s požadovanými dokumenty je nutno odeslat do 31. 3. 2013.

Veškeré informace včetně formulářů a vzorů naleznete ZDE.


EVROPSKÝ DEN MELANOMU 2013


13. 5. 2013 se uskuteční již 13. ročník preventivního osvětového projektu Evropský den melanomu, jehož se Česká republika pravidelně účastní od roku 2001. Záštitu nad Evropským dnem melanomu převzaly v minulých letech Česká dermatovenerologická společnost Jana Evangelisty Purkyně a Česká akademie derma­to­venerologie.
Za 12 uplynulých ročníků Evropského dne melanomu v ČR bylo již vyšetřeno více než 54 tisíc osob. Cílem dermatologů je odhalit maligní melanom včas, tedy ve stadiu, které je prognóza léčitelnosti právě s opačnou i vyšší úspěšností než u zmiňovaného případu. Včasná diagnostika znamená lepší prognózu a krédem všech dermatologů je, že žádný pacient by neměl na melanom zemřít.
Prosíme členy České akademie dermatovenerologie, kteří mají zájem o aktivní zapojení do tohoto projektu (vyšetřování znamének v jejich ordinacích dne 13. 5. 2013), aby nahlásili na adresu vědeckého sekretariátu následující údaje:
město, adresu pracoviště, jméno vyšetřujícího lékaře, ordinační hodiny a telefonní spojení. Zároveň prosíme o písemný souhlas (stačí emailem) se zveřejněním těchto údajů na webu www.dermanet.eu a www.dermanet.cz.
Kontakt:

Kateřina Lorencová
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


LIGA PROTI RAKOVINĚ 2013


Akademie v tomto roce bude opět spolupracovat s organizací Liga proti rakovině. A to hned na dvou projektech.

Český den proti rakovině – 15. května 2013,

kdy ve stanu na Václavském náměstí bude probíhat vyšetření zájemců dermatologem. Vyšetřování dermatoskopem bude probíhat od 11 do 18 hod.

Prosíme členy ČADV, kteří mají zájem o aktivní zapojení do projektu, nechť se přihlásí paní Kateřině Lorencové, tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz

 

Putovní výstava o nádorové prevenci – „Každý svého štěstí strůjcem“,

kdy dermatologové vyšetřují zájemce vždy v příslušném navštíveném městě.

V současné době je již známa většina termínů konání podzimní Putovní výstavy:

Praha: termín pravděpodobně 10. – 12. 9.
Prachatice: 13. – 14. 9.
Kolín: 17. – 18. 9.
Žďár nad Sázavou: 19. – 20. 9.
Mladá Boleslav: 23. – 24. 9.
Poděbrady: 1. – 2. 10.
Hodonín: 3. – 4. 10.

Osmé město a přesný termín konání v Praze bude upřesněno co nejdříve. Proto prosím sledujte stránky www.lpr.cz nebo www.dermanet.eu.

Zájemci o aktivní účast z řad členů ČADV, nechť se prosím přihlásí paní Kateřině Lorencové, tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


MAPA ZAŘÍZENÍ – HPV CENTRA


V souvislosti se zvýšeným zájmem veřejnosti o problematiku infekce HPV žádáme lékaře, jejichž pracoviště se zabývají diagnostikou, léčbou a očkováním proti HPV viru, aby zaslali náležitosti těchto pracovišť – adresa, webové stránky, telefon, email apod. na email dominova@dermanet.cz.

Zařízení budou zveřejněna na mapě zařízení ZDE.


MŮJ KOŽNÍ LÉKAŘ 2


Rádi bychom Vás informovali, že druhé číslo velmi populárního edukačního letáku pro pacienty – Můj kožní lékař, je již v přípravě a bude na téma Atopický ekzém. O jeho dokončení a následnému rozesílání do ordinací budete včas informováni prostřednictvím webových stránek a také v dalších číslech DermaNEWS.

Chystáme také dotisk 1. části – Kožní nádory.


MÁTE JIŽ ZAPLACEN LETOŠNÍ PŘÍSPĚVEK?

ČLENSTVÍ V ČESKÉ AKADEMII DERMATOVENEROLOGIE
A ČLENSKÉ POPLATKY 2013

Vážení členové České akademie dermatovenerologie,

dovolte nám, abychom Vás požádali o zaplacení členských poplatků na rok 2013. Datum splatnosti příspěvku je 30. 4. 2013.

Dovolujeme si také připomenout členům, kteří ještě nemají uhrazen poplatek za rok 2012, aby tak neprodleně učinili.

Pokyny k platbě poplatků:

Členské příspěvky ve výši 200 Kč prosím uhraďte na účet č. 43-4160600257/0100

Variabilní symbol = evidenční číslo člena

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení člena a text poplatek 2013

(hradíte-li přípěvek zpětně i za minulý rok, pak napište 2012,2013)

Neznáte-li své evidenční číslo, uveďte prosím alespoň ostatní náležitosti platby.

Upozornění: Bez uvedení příjmení nelze platbu vždy správně identifikovat!

Věnujte prosím zadávání platby zvýšenou pozornost!

Přehled poplatků:

S – zdravotnický pracovník SZP – členství je zdarma
H – čestný člen – členství je zdarma
D – řádný člen – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok (časopis v ceně)
R – rezident – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok (časopis v ceně)
I – mezinárodní člen – členství je zdarma; odebírá-li časopis – poplatek 200 Kč/rok
M – člen – jiný obor – lékař – členství je zdarma
N – člen – nelékař – pacient aj. – členství je zdarma
P – partner – firma, sdružení pac. aj. – příspěvek na základě dohodnutých podmínek

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dominova@dermanet.cz.

Členství v akademii zahrnuje tyto výhody:

 • Kvalitní vzdělávací program pro dermatovenerology, praktické a dětské lékaře, specialisty, zdravotnické pracovníky (akreditace ČLK a ČAS)
 • Snížené registrační poplatky na všechny pořádané odborné akce
 • V rámci členského poplatku 200 Kč ročně získáte ZDARMA:
  • roční předplatné časopisu „Česká dermatovenerologie“ v ceně 500 Kč
  • v případě zájmu zajistíme členství v mezinárodní odborné společnosti (EADV) v ceně 75/150 EUR, které zahrnuje předplatné impaktovaného časopisu Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
 • Vzdělávací dermatologický fond „Iuventus Dermatologica“ k podpoře vzdělávání rezidentů
 • Sekce pro členy na webových stránkách www.dermanet.eu
 • Možnost získávání cen a grantů ke stážím v ČR i v zahraničí
 • Medializace Vašeho pracoviště
 • Materiály pro pacienty do Vašich ordinací – plakáty, letáky aj. materiály pro denní dermatologickou praxi
 • Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

VZDĚLÁVACÍ AKCE ČADV V ČR 2013


• XXV. REGIONÁLNÍ DERMATOVENEROLOGICKÝ SEMINÁŘ
   21. 3. 2013
   Místo konání: Brno, Hotel International
   Pořadatel: ČADV, I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně, Dermatovenerologická klinika FN Brno
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz, vladimir.vasku@fnusa.cz
   Pozvánka ke stažení ZDE (pdf).

• 6. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: DĚTSKÁ DERMATOLOGIE
   17. 4. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• DERMATOHISTOPATOLOGIE: JARNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY 2013
   26. – 28. 4. 2013
   Místo konání: Plzeň
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV, Šiklův patologický ústav LF UK Plzeň
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz
   Program a přihláška ZDE.

• 7. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: CESTOVNÍ MEDICÍNA A DERMATOLOGIE
   15. 5. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 8. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: LYMFOLOGIE
   9. 10. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 19. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
   18. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Brno, Hotel International
   Pořadatel: ČADV, I. DVK FN u sv. Anny v Brně a LF MU a DVK FN Brno a LF MU, DK 2. LF UK a NNB
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 9. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: DERMATOONKOLOGIE
   6. 11. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 30. PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
   27. 11. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 10. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: VENEROLOGIE
   11. 12. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz


VZDĚLÁVACÍ AKCE V ZAHRANIČÍ 2013


•  2nd INTERNATIONAL SUMMIT FOR NAIL DISEASES
   3. – 5. 4. 2013
   Místo konání: Marakéš (Maroko)
   Pořadatel: Moroccan Society of Dermatology and European Nail Society

•  40th ANNUAL MEETING OF SCUR
   12. – 14. 5. 2013
   Místo konání: Salzburg (Rakousko)
   Pořadatel: Society of Cutaneous Ultrastructure Research

•  10th EADV SPRING SYMPOSIUM
   23. – 26. 5. 2013
   Místo konání: Krakow (Polsko)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org

• 3rd EUROASIAN CONGRESS OF DERMATOLOGY AND AESTHETIC MEDICINE
   30. – 31. 5. 2013
   Místo konání: Astana (Kazachstán)
   Kontakt: gbaptenova@yandex.ru

•  19th CONGRESS OF THE SERBIAN ASSOCIATION OF DERMATOVENEREOLOGISTS
   13. – 15. 6. 2013
   Místo konání: Bělehrad (Srbsko)
   Pořadatel: Serbian Association of Dermatovenereologists
   Kontakt: radoszecevic2002@yahoo.co.uk

•  9th WORLD CONGRESS OF COSMETIC DERMATOLOGY
   27. – 29. 6. 2013
   Místo konání: Atény (Řecko)
   Pořadatel: International Academy of Cosmetic Dermatology

•  STI & AIDS WORLD CONGRESS
   14. – 17. 7. 2013
   Místo konání: Vídeň (Rakousko)
   Pořadatel: International Society for STD Research, International Union against STI

•  INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY OF PRACTICAL DERMATOLOGY
   21. – 26. 7. 2013
   Místo konání: Mnichov (Německo)

•  3rd 5 CONTINENT CONGRESS LASERS AND AESTHETIC MEDICINE
   18. – 21. 9. 2013
   Místo konání: Cannes (Francie)

•  12th WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC DERMATOLOGY
   25. – 27. 9. 2013
   Místo konání: Madrid (Španělsko)
   Pořadatel: European Society of Pediatric Dermatology

•  22nd EADV CONGRESS
   3. – 6. 10. 2013
   Místo konání: Istanbul (Turecko)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org

•  11th CONGRESS OF THE BALTIC ASSOCIATION OF DERMATOVENEREOLOGISTS
   17. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Kaunas (Litva)
   Pořadatel: Lithuanian Association of Dermatovenereologisats

•  ESDR ACADEMY FOR FUTURE LEADERS IN DERMATOLOGY
   17. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Florencie (Itálie)
   Pořadatel: The European Society for Dermatological Research (ESDR)

•  11th INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY
   4. – 7. 12. 2013
   Místo konání: Greater Noida/New Delhi (India)
   Pořadatel: International Society of Dermatology


Aktuální seznam akcí naleznete v Kalendáriu vzdělávacích akcí na www.dermanet.eu.


Partneři 2013

Pacientské organizace

BODKÁČIK

Spolupracující organizaceTradiční
partneři národního
dermatologického kongresu

GlaxoSmithKline
Pierre Fabre
SPIRIG Eastern
Partneři 2012

LEO Pharma
Omega Altermed
Bioptická laboratoř
DYNEX
FRANKL Pharma
BARD

KONTAKT


Vědecký sekretariát
Kateřina Lorencová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


Organizační sekretariát

Daniela Kamarádová
email: kamaradova@dermanet.cz

Lucie Dominová
email: dominova@dermanet.cz


Asociační management pro ČADV vykonává firma GUARANT International spol. s r. o.