ÚVODNÍ SLOVO

Vážení kolegové,

přinášíme vám první číslo nového informačního zpravodaje České akademie dermatovenerologie (ČADV), který je určen především odborníkům z řad členů ČADV, jejích sympatizantů a dalších zájemců o dění v oboru. Zpravodaj bude přinášet aktuální informace, informovat o chystaných akcích pro odbornou i pro širokou veřejnost. Vydáváním zpravodaje bychom chtěli podpořit širší spolupráci mezi členy Akademie.

V obsahu prvního čísla najdete krátké anotace připravovaných dermatovenerologických akcí konaných v ČR i v zahraničí. Aktuality přinášejí informace o Letní škole dermato­his­to­patologie v Plzni ve dnech 16. – 20. 7. 2012, o 21. kongresu EADV, který se bude konat ve dnech 26. – 30. 9. 2012 v Praze. V případě, že ještě nejste našimi členy, přinášíme Vám i základní informace o výhodách členství v ČADV.

Přivítáme náměty témat, o kterých byste si se zájmem přečetli na stránkách našeho zpravodaje.

Vážení kolegové, zajímavé a inspirativní čtení a krásné léto plné pohody vám přeje

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
vědecký sekretář ČADV

AKTUALITY

18. národní dermatologický kongres
Ve dnech 19. – 20. 4. 2012 se v Praze v hotelu Clarion konal již poosmnácté národní dermatologický kongres. Hlavními tématy byly melanom, gynekologická dermatologie, dětská dermatologie a kosmetická dermatologie. Odborný program byl tradičně sestaven ze sdělení pouze zvaných přednášejících, kteří jsou experty v dané problematice. Téma gynekologické dermatologie ve formě bloku přednášek bylo prezentováno na derma­tologickém fóru poprvé. A nejen toto bylo hodnoceno posluchači velmi dobře. Program byl doprovázen výstavou 33 farmaceutických a kosmetických firem, včetně firem přístrojových a knižních nakladatelství.

Společenský večer se konal 19. 4. ve Velké aule Karolina. Úvodní slovo měla prezidentka kongresu prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., dále promluvili prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., proděkan 2. LF UK, prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. a čestní hosté prof. Torello Lotti, MD a náměstkyně pro léčebně-preventivní péči Nemocnice Na Bulovce MUDr. Andrea Vrbovská, MBA. Součástí slavnostního zahájení kongresu bylo předání Čestných členství České akademie dermatovenerologie, které obdrželi:

• prof. Joe Pace, MD z Malty, bývalý vědecký sekretář EADV a prezident 1. jarního sympozia EADV v roce 2003
• prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., emeritní profesorka Dermatovenerologické kliniky FN Brno
• doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc., zakladatelka psychodermatologie u nás

Konal se také slavnostní křest knihy Cutaneous Adnexal Tumors kolektivu autorů Dmitry Kazakov, Denisa Kacerovská, Michal Michal a Phillip McKee.

Výbor ČADV ocenil za dlouholetou (v případě firmy Spirig trvalou) podporu svých kongresů, a to farmaceutické a kosmetické firmy Spirig, zastoupené MUDr. Peterem Lipovským, GSK, zastoupené Ing. Danou Prejzkovou a Pierre Fabre. Společenský program pokračoval neformálním setkáním v Budha baru při jazzu a dobrém jídle.
Během odborného jednání kongresu se tradičně soutěžilo. Novinkou byla křížovka, k jejímuž vyplnění museli účastníci navštívit doprovodnou výstavu firem. Vítězové tajenky křížovky dostali do sponzorů hodnotné ceny – termosky na tekutý dusík firmy Cryometal, kosmetické prostředky firmy Omega Altermed nebo předplatné zdravotnických novin. V hlasování přítomných byla zvolena nejlepší přednáška rezidentů – nejvíce hlasů dostala MUDr. Anna Jiráková a vyhrála tak publikaci „Cutaneous adnexal tumors“. Vědomostní kvíz nejlépe zodpověděly tyto kolegyně: MUDr. Daniela Jablonská, MUDr. Jana Zímová, MUDr. Veronika Ďurčanská, MUDr. Jitka Červinková, MUDr. Petra Škurlová, MUDr. Jana veselá a MUDr. Renata Pásková. Všechny kolegyně tak vyhrály registrační poplatky a pobyt na kongresu v Kitzbuehlu v prosinci 2012. Všem oceněným blahopřejeme!

Kongres v číslech:
• registrovaných lékařů: 314
• sester: 27
• počet přednášek: 31
• počet vystavovatelů: 34
• reprezentantů firem: 64
CELKEM se kongresu zúčastnilo 470 osob
 

 
 
 

(pro zobrazení fotografie v plné velikosti klikněte na náhled)

Nové vedení České akademie dermatovenerologie 2012–2014
Druhý den kongresu se konala 4. plenární schůze ČADV. Byly schváleny zprávy o činnosti, financích, změny Statutu Akademie a návrhy činnosti a hospodaření v tomto roce. Po třech letech činnosti byl zvolen výbor a revizní komise na další tříleté období 2012–2014. Na základě zprávy návrhové komise byli zvoleni tito členové: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. (Praha), MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (Brno), prof. MUDr. Alena Pospíšilová (Brno), CSc., prim. MUDr. Jaroslav Strejček (Praha), CSc., prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (Brno) – výbor a Ing. Josef Pohůnek (Vsetín), MUDr. Hana Tomková, Ph.D. (Zlín), prim. MUDr. Naděžda Vojáčková (Praha) – revizní komise. Členové výboru a revizní komise poté zvolili nové funkcionáře ČADV:

Výbor:
Předseda: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Místopředsedové: MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D., MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Pokladník: prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Revizní komise:
Předseda: prim. MUDr. Naděžda Vojáčková
Členové: Ing. Josef Pohůnek, MUDr. Hana Tomková, Ph.D.Evropský den melanomu 14. 5. 2012


V květnu tohoto roku proběhl již 12. ročník preventivního osvětového projektu Evropský den melanomu, jehož se Česká republika pravidelně účastní od roku 2001. Záštitu nad Evropským dnem melanomu převzaly v minulých letech Česká dermatovenerologická společnost Jana Evangelisty Purkyně a Česká akademie dermatovenerologie. Letošní ročník byl sponzorován ČADV a dále společností Spirig. Děkujeme!

Letošního ročníku Evropské dne melanomu se zúčastnilo 87 dermatovenerologů ze 62 zdravotnických zařízení. Během jediného dne bylo vyšetřeno 3.095 spoluobčanů a předběžně odhaleno 26 melanomů. Výsledky histopatologických vyšetření budou k dispozici, jakmile je obdržíme od kolegů. Budou zveřejněny na webových stránkách ČADV (na Dermanetu) v průběhu letních měsíců.21. kongres EADV, Praha 27. – 30. 9. 2012


Po deseti letech přivítá česká metropole dermatology z celého světa a při této příležitosti oslaví i své 25. narozeniny. Poprvé v historii této největší evropské odborné dermatologické společnosti se stane prezidentkou EADV reprezentant z bývalé východní Evropy, Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., zakládající předsedkyně ČADV.

Čeští dermatologové měli možnost požádat o snížený registrační poplatek ve výši 100 EUR. Tento poplatek uhradila svým členům Akademie. Úhrada registračních poplatků byla možná díky edukačním grantům dvou společností – Omega Altermed a Leo Pharma. Děkujeme!


ATESTACE Z DERMATOVENEROLOGIE – JARNÍ TERMÍN 2012 V PLZNI

V Plzni se letos konaly atestační zkoušky, ke kterým se dostavilo 11 kolegů. V nových podmínkách se úkolu vedení atestací zhostil na výbornou pan prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. Testy se konaly stále v budově IPVZ v Praze, ale praktická zkouška a ústní zkouška proběhly na Dermatovenerologické klinice UK a FN Plzeň. Pan profesor připravil i vlastní sadu dermatohistopatologických preparátů, které byli velmi kvalitní. Členové zkušební komise se shodli na tom, že nejslabší částí u všech zkoušených bylo vyšetření pacienta, resp. jeho záznam včetně popisu lokálních změn kůže, diferenciálně diagnostické rozvahy a návrhu terapie. Dále byla v komisi diskutována různá úroveň písemné práce – přítomní členové komise se shodli na tom, že práce by měla být buď publikovaná v recenzovaném časopisu (zařazeném do databáze RIV) nebo mít rozsah min. 10 normostran (18.000 znaků) textu bez příloh. Blahopřejeme 10 novým atestovaným dermatovenerologům, kterými jsou: MUDr. Michaela Konečná (Praha), MUDr. Linda Bláhová (Praha), MUDr. Kateřina Šimečková (Hlučín), MUDr. Hana Šmírová (Vyškov), MUDr. Barbora Divišová, Ph.D. (Holoubkov), MUDr. Hana Krajčová (Praha), MUDr. Šárka Ševčíková (Praha), MUDr. Markéta Rozlivková (Litomyšl), MUDr. Pavla Honomichlová (Plzeň) a MUDr. Darina Zelenková (Praha).

Na podzim se atestace konají na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK v Nemocnici Na Bulovce v termínu 26. – 29. 11. 2012. Zájemci se mohou přihlásit a získat informace na Děkanátu 2. LF UK (anyzova@lf2.cuni.cz) nebo na klinice (dermatology@bulovka.cz). Pro zájemce jsou připraveny odborné kurzy, jejichž tématy jsou lymfologie, kožní nádory a sexuálně přenosné nemoci (termíny v kalendáriu).


Atestace na Dermatovenerologické klinice LF UK v Plzni pod taktovkou prof. MUDr. Karla Pizingera, CSc.

PROPAGACE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČLENŮ ČADV

Pro podporu propagace Vašeho pracoviště a zároveň pro lepší orientaci pacientů jsme připravili na našich webových stránkách interaktivní mapu k vyhledávání konkrétního dermatologa, a to podle lokality, specializace, vybavení a prováděných výkonů. Adresy zařízení budeme do mapy v průběhu letních měsíců doplňovat. Budete-li si přát, aby byla uvedena i Vaše specializace či vybavení Vašeho pracoviště, kontaktujte prosím organizační sekretariát ČADV na emailu dominova@guarant.cz. Pokud si nepřejete, aby Vaše zařízení bylo v této mapě uvedeno, kontaktujte též organizační sekretariát na stejné emailové adrese.


VZDĚLÁVACÍ AKCE V ČR (ČERVENEC – PROSINEC 2012)

• LETNÍ ŠKOLA DERMATOHISTOPATOLOGIE PRO REZIDENTY – NEPŘEHLÉDNĚTE! PRO REZIDENTY REGISTRACE ZDARMA
   16. – 20. 7. 2012
   Místo konání: Plzeň, Bioptická laboratoř
   Pořadatel: ČADV a Bioptická laboratoř s.r.o.
   Přihlášky: pí. Lorencová, sekretariát ČADV ( dermatology@bulovka.cz)
    Kurz je ekvivalentem 5denní povinné stáže z dermatohistopatologie před atestací

• 21st EADV CONGRESS
   28. – 29. 9. 2012
   Místo konání: Praha, Kongresové centrum
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org, president-elect@eadv.org

• DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM K 75. VÝROČÍ KOŽNÍ KLINIKY NA BULOVCE: LYMFOLOGIE 2012 – pro kolegy (mimo pražských) registrace zdarma
   3. 10. 2012
   Místo konání: Praha, Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a ČADV
   Kontakt: www.dermanet.eu, dermatology@bulovka.cz

• DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: DERMATOONKOLOGIE – pro kolegy (mimo pražských) registrace zdarma
   31. 10. 2012
   Místo konání: Praha, Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a ČADV
   Kontakt: www.dermanet.eu, dermatology@bulovka.cz

• DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: VENEROLOGIE – pro kolegy (mimo pražských) registrace zdarma
   21. 11. 2012
   Místo konání: Praha, Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a ČADV
   Kontakt: www.dermanet.eu, dermatology@bulovka.cz

• 3. BRNĚNSKÝ DERMATOLOGICKÝ DEN ANTONÍNA TRÝBA
   7. 12. 2012
   Místo konání: Brno, hotel International
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika MU a FN U Sv. Anny a ČADV
   Kontakt: www.dermanet.eu, vladimir.vasku@fnusa.cz


VZDĚLÁVACÍ AKCE V ZAHRANIČÍ (ČERVENEC – PROSINEC 2012)

• EADV/ESDR SUMMER RESEARCH COURSE: CLINICAL RESEARCH AND EPIDEMIOLOGY
   16. – 20. 7. 2012
   Místo konání: Rotterdam (Nizozemí)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org, president-elect@eadv.org

• TRAINING COURSE FOR SPECIALISTS: PSYCHODERMATOLOGY
   19. – 23. 7. 2012
   Místo konání: Brusel (Belgie)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org, president-elect@eadv.org

• 23. FORTBILDUNGSWOCHE FÜR PRAKTISCHE DERMATOLOGIE UND VENEROLOGIE
   22. – 27. 7. 2012
   Místo konání: Mnichov (Německo)
   Kontakt: www.fortbildungswoche.de

• 14th WORLD CONGRESS OF CANCERS OF THE SKIN
   1. – 4. 8. 2012
   Místo konání: Sao Paulo (Brazílie)
   Pořadatel: Brazilian Society of Dermatology and Skin Cancer Foundation
   Kontakt: www.skincancer2012.com

• 27th CONGRESS IUSTI
   6. – 8. 9. 2012
   Místo konání: Antalya (Turecko)
   Pořadatel: International Union against Sexually Transmitted Infections
   Kontakt: www.iusti2012turkey.org

• EORTC CLTF 2012 TARGETS FOR THERAPY IN CUTANEOUS LYMPHOMAS
   7. – 8. 9. 2012
   Místo konání: Vídeň (Rakousko)
   Pořadatel: European Organization for Research and Treatment of Cancer
   Kontakt: www.eortc-cltf2012.eu

• STRATUM CORNEUM
   10. – 12. 9. 2012
   Místo konání: Cardiff (Velká Británie)
   Pořadatel: International Society for Stratum Corneum Research, Skin Forum
   Kontakt: www.stratumcorneum2012.com

• 9th BIENNIAL CONGRESS OF EUROPEAN COLLEGE FOR THE STUDY OF VULVAL DISEASE
   13. – 15. 9. 2012
   Místo konání: Amsterdam (Nizozemí)
   Pořadatel: European College for the Study of Vulval Disease
   Kontakt: www.ecsvd.eu

• 42nd CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF DERMATOLOGICAL RESEARCH
   19. – 22. 9. 2012
   Místo konání: Venezia (Itálie)
   Pořadatel: ESDR
   Kontakt: www.esdr.org

• 19th CILAD
   19. – 22. 9. 2012
   Místo konání: Sevilla (Španělsko)
   Pořadatel: Colegio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia
   Kontakt: www.cilad2012.net

• CEEVDA School for Residents – možno požádat o cestovní grant do 31. 7. 2012!
   11. – 14. 10. 2012
   Místo konání: Burgas (Bulharsko)
   Pořadatel: Bulgarian Society of Dermatology a CEEDVA
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 3rd CONTINENTAL CONGRESS OF THE ISD
   24. – 27. 10. 2012
   Místo konání: Durban (Jižní Afrika)
   Pořadatel: International Society of Dermatology
   Kontakt: www.intsocderm.org

• ESDR ACADEMY FOR FUTURE LEADERS IN DERMATOLOGY
   25. – 27. 10. 2012
   Místo konání: Barcelona (Španělsko)
   Pořadatel: European Society of Dermatological Research
   Kontakt: www.esdr.org

• TRAINING COURSE FOR SPECIALISTS: SURGERY OF THE FACE – MEDICAL AND AESTHETIC APPROACH
   2. – 3. 11. 2012
   Místo konání: Bukurešť (Rumunsko)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org, president-elect@eadv.org

• 6th WORLD MEETING OF INTERDISCIPLINARY MELANOMA SKIN CANCER CENTRES AND 8th EADO CONGRESS
   14. – 17. 11. 2012
   Místo konání: Barcelona (Španělsko)
   Pořadatel: European Association of Dermatologic Oncology
   Kontakt: www.melanoma2012.com, +34 933 685 538

• 20. COSMODERM: KONGRES EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI ESTETICKÉ MEDICÍNY (ESCAD)
   22. – 24. 11. 2012
   Místo konání: Madrid (Španělsko)
   Pořadatel: European Society of Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD)
   Kontakt: www.escad.org

• TRILATERAL GERMAN – CZECH – POLISH MEETING
   30. 11. – 1. 12. 2012
   Místo konání: Aue (Německo)
   Kontakt: matthias.fischer@helios-kliniken.de

• 1st INTERNATIONAL WINTER CONSENSUS CONFERENCE – možno požádat o cestovní grant!
   13. – 15. 12. 2012
   Místo konání: Kitzbühel (Rakousko)
   Kontakt: www.fk-g.it


DERMATOHISTOPATOLOGIE: LETNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY 2012
(Plzeň 16. – 20. 7. 2012)

Pořadatelé: Česká akademie dermatovenerologie a Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň

Odborní garanti: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., prof. MUDr. Michal Michal, CSc., doc. MUDr. Dmitry Kazakov, Ph.D.

Stáž u mnohohlavého mikroskopu, kdy jsou prezentovány klinické a dermatohistopatologické obrazy dermatóz vybraných podle otázek z dermatohistopatologie ke složení atestace z dermatovenerologie. Stáž reprezentuje týden z povinného dvoutýdenního školení v dermatohistopatologii před atestací.
Přihlášky: dermatology@bulovka.cz, informace: sekretariát ČADV, tel. 26608 2359 nebo www.dermanet.cz.


Program
Pondělí 16. 7. 2012 (16.00–20.00)
Melanocytární léze
Melanocytární névy – Modrý nevus – N. Spitzové – Dysplastický névus– Melanoma: lentigo maligna, SSM, NMM
Epitelové tumory
Seboroická veruka – Aktinická keratóza – M. Bowen – Spinocelulární karcinom – Keratoakantom – Akantom ze světlých buněk
Adnexální tumory a cysty
Bazocelulární karcinom – Pilomatrixom – Syringom – Epidermoidní a trichilemmální cysta – M. Paget

Úterý 17. 7. 2012 (9.00–13.00)
Mezenchymální léze
Dermatofibrosarcoma protuberans – Lobulárně kapilární hemangiom – Pilární leiomyom – Neurofibrom – Benigní fibrózní histiocytom (dermatofibrom) – Keloid – Kožní ganglion
Kožní infiltráty – lymfoidní a nelymfoidní
Mycosis fungoides – Lymfocytom – Juvenilní xantogranulom

Středa 18. 7. 2012 (9.00–13.00)
Granulomatózní reakce
Sarkoidóza – TBC – Erythema induratum – Lupoidní rosacea – Granuloma anulare – Necrobiosis lipoidica – Granulom z cizích těles
Dermatitidy s lichenoidním, psoriaziformním a spongiotickým vzhledem
Lichen ruber planus – Lichen nitidus – Lichen sclerosus et atrophicus – Erythema multiforme – Lupus erythematodus chronický – Lupus erythematosus – Psoriasis – Ekzémdermatitida

Čtvrtek 19. 7. 2012 (9.00–13.00)
Dermatitidy s vezikulobulózním vzhledem, poruchy epidermální maturace a keratinizace, onemocnění kolagenu, vaskulopatická reakce, panikulitida
Pustulosis palmoplantaris – Pemphigus vulgaris – Pemphigus foliaceus – Pemphigoid – Dermatitis herpetiformis Duhring – Morbus Darier – Morbus Hailey–Hailey – Porokeratosis – Sklerodermie – Urticaria – Purpura pigmentosa – Leukocytoklastická vaskulitida – Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta – Erythema nodosum

Pátek 20. 7. 2012 (8.00–12.00)
Infekční onemocnění, alopecie
Verruca vulgaris – Condyloma acuminatum – Molluscum contagiosum – Herpes simplex/zoster – Scabies – Pityriasis versicolor – Alopecia areata – Jizvící alopecie – Lichen planopilaris


CESTOVNÍ GRANT NA ŠKOLU REZIDENTŮ DO BURGASU 11. – 14. 10. 2012

Pořadatel: Bulgarian Dermatology Society a CEEDVA (Central Eastern European DermatoVenereology Association)

The Bulgarian Dermatological Society organizes „CEEDVA School“ during the XX National Conference of Dermatology and Venereology (Burgas, 11–14 October 2012). We kindly invite two young dermatologists from your country to participate in the event.

The Bulgarian Dermatological Society provides:

• 3 nights free accommodation (2 participant from same gender in the same room)
• free registration
• invitation for contail party and Gala dinner

The participants are obliged to present a clinical case (7 mins) and to be below 35 years old.

Zájemci mohou zaslat svůj životopis a abstrakt přednášky do sekretariátu ČADV k rukám paní Lorencové do 31. 7. 2012.


KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM

5. ročník putovní výstavy Ligy proti rakovině Praha

Vážení kolegové,

Máte-li zájem zapojit se do každoročního vyšetřování mateřských znamének a pomoci tak Lize proti rakovině, kontaktujte nás (dermatology@bulovka.cz). Města a data, kde a kdy akce proběhne, jsou následující:

BLANSKO (11. – 12. 9.) – TŘEBOŇ (13. – 15. 9.) – PRAHA 5 (17. – 19. 9.) – CHOMUTOV (20. – 21. 9.) – HAVLÍČKŮV BROD (24. – 25. 9.) – HRADEC KRÁLOVÉ (26. – 27. 9.) – STRAKONICE (1. – 2. 10.) – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (3. – 4. 10.)

Jménem Ligy proti rakovině děkujeme za Vaši spolupráci!


ČLENSTVÍ V ČESKÉ AKADEMII DERMATOVENEROLOGIE

Co Akademie nabízí?

 • Kvalitní vzdělávací program pro dermatovenerology, praktické a dětské lékaře, specialisty, zdravotnické pracovníky (akreditace ČLK a ČAS)
 • Snížené registrační poplatky na všechny pořádané odborné akce
  • V roce 2012 pro EADV členy zdarma registrační poplatek na 21. kongres EADV (registrace 100 EUR)
 • V rámci členského poplatku 200 Kč ročně získáte ZDARMA:
  • předplatné časopisu „Česká dermatovenerologie“ (roční předplatné 500 Kč)
  • členství v mezinárodní odborné společnosti (např. EADV, potom i zdarma předplatné „Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology“, IF = 3,309, roční předplatné 2.390 EUR, pro členy EADV za 150 nebo 75 EUR v rámci členství)
 • Vzdělávací dermatologický fond pro rezidenty v dermatovenerologii, v rámci něhož mohou být hrazeny Vaše náklady na vzdělávací akce v době Vaší předatestační přípravy („Iuventus Dermatologica“)
 • Webové stránky s částí určenou pouze pro členy
 • Možnost získávání cen, grantů ke stážím v ČR i v zahraničí
 • Medializace svého pracoviště v rámci osvětových akcí, prostřednictvím webových stránek
 • Informace pro pacienty, plakáty do ordinací aj. materiály pro denní dermatologickou praxi
 • Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

Za 200 Kč ročně získáte až 6.800 Kč: 2 odborné časopisy (v hodnotě 4.300 nebo 1.900 Kč) a letos i registraci na EADV kongres v hodnotě 2.500 Kč)!
 

Úhrada členských poplatků

Dovolujeme si Vám připomenout platbu členského poplatku za rok 2012. Výše poplatku činí pro dermatology 200 Kč. Uhraďte, prosíme, tuto částku nejpozději do 30. 8. 2012, a to na účet č. 43-4160600257/0100. Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo nebo do popisu bankovního převodu uveďte své jméno.


CHCETE SE STÁT PARTNERY ČADV?

Česká akademie dermatovenerologie nabízí farmaceutickým firmám, výrobcům lékařské techniky i dalším subjektům partnerství. Nabízíme Vám možnost oslovit cílovou skupinu odborníků pro vybudování trvalého vztahu mezi lékaři a farmaceutickými firmami vedoucí k zlepšení péče o naše pacienty. V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát ČADV.


PARTNEŘI ČADV

 
Hlavní partneři      Mediální partneři
                  
 
Partneři      Tradiční partneři národního dermatologického kongresu
    www.uv-obleceni.cz              
 
Pacientské organizace      Partner projektu Euromelanoma Day 2012
BODKÁČIK       

KONTAKT

Vědecký sekretariát
Kateřina Lorencová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


Organizační sekretariát

Daniela Kamarádová
email: kamaradova@guarant.cz