Hercogová J., Kacerovská D. Dermatohistopatologie. 2020, Česká akademie dermatovenerologie, 153 stran.

Objednávky: dermatology@bulovka.cz (paní Simona Dandová) – je to skriptum ke kurzu dermatohistopatologie pro rezidenty.